OZC SMS

Ozcsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

0(212) 551 51 50 (pbx)

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 OZC SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.